Skip to main content

Dość skłócania przez faworyzowanie przesiedleńców! Ukraińcy są tylko narzędziem w rękach polityków

Niechęć do obcej nacji wywołana jest przez strach. Ten strach jest obiektywnie uzasadniony, ma swoje podstawy w zaistniałych faktach, zarówno historycznych, jak i bieżących. Nie można wyprzeć zaistniałego już faktu, tj. zbagatelizować okrutną zbrodnię, rzeź, która miała miejsce na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonaną przez Ukraińców na Polakach tylko za to, że byli Polakami. Nie można również wyprzeć faktu uprawiania dziś kultu zbrodniarza Stepana Bandery przez ukraińskie społeczeństwo i urzędującą tam władzę. Takie są fakty. Nie uda się zbudować stabilnej przyszłości, wypierając przeszłość i teraźniejszość. Nieuczciwość, tuszowanie rzeczywistości prowadzi donikąd.


Zasadniczym naszym zadaniem, przed którym właśnie zostaliśmy postawieni z powodu decyzji politycznych polskich władz, ale również z powodu decyzji państw obcych, jest budowa dobrej przyszłości, biorąc pod uwagę złą przeszłość i trudną teraźniejszość. Dokonać tego można tylko poprzez podział zadań - na zadania przydzielone władzy, rządowi polskiemu oraz zadania przydzielone narodowi polskiemu, polskiemu społeczeństwu.


Władza Rzeczypospolitej Polskiej powinna, jako „strażnik porządku”, zadbać o to, aby ryzyko, mające swoje źródło w przeszłości, nie zmaterializowało się w przyszłości. Rząd posiadający narzędzia kształtowania życia społecznego osób przebywających na terytorium Polski POWINIEN bezwzględnie mieć ogląd na wszystkie składowe sytuacji, na wszystkie okoliczności i politykę kształtować w sposób prewencyjny, zapobiegający konfliktom - tj. przede wszystkim rząd Polski NIE MOŻE tworzyć przywilejów dla którejkolwiek z nacji, które już znalazły się razem na jednej, polskiej ziemi. Rząd polski NIE MOŻE dawać jakichkolwiek podstaw do sporu. Tymczasem polityka wewnętrzna władz RP w ostatnich miesiącach jest wręcz odwrotna. Analizując uprawnienia i przywileje nadane Ukraińcom względem Polaków (patrz zamieszczone poniżej listy instytucji i przepisów prawa) można dojść do wniosku, że urzędującej aktualnie władzy zależy na wznieceniu konfliktu etnicznego, obudzeniu uśpionych animozji sprzed lat.

Spójrzmy na fakty:

 

  1. Masowe przesiedlenie Ukraińców na terytorium Polski, którego powodem NIE BYŁA WOJNA. Osoby przybyłe do Polski w znacznej mierze nie pochodziły z terenów objętych działaniami wojennymi. W zdecydowanej większości powodem ich przyjazdu były zachęty socjalne, a nie ucieczka przed działaniami zbrojnymi. Zaledwie nikła część tych osób otrzymała status uchodźcy. Patrz zakładki: „STOP podmianie struktury etnicznej Polski” oraz „Chrońmy życie, nie poziom życia”.

  2. Wprowadzenie w Polsce prawa dyskryminującego Polaków względem Ukraińców na naszej własnej - Polaków - ziemi. Nieuczciwe traktowanie Polaków względem Ukraińców. Traktowanie Ukraińców lepiej, pomimo tego, że w znaczniej mierze NIE SĄ TO osoby uciekające przed wojną. Patrz poniżej: „Lista instytucji” oraz „Przepisy prawa”.

  3. W instytucjach państwowych i na ich budynkach - zamiana barw biało-czerwonych na niebiesko-żółte, co godzi w uczucia narodowe Polaków. Wywołuje uzasadnione wrażenie „utraty swojej własności” - swojego państwa i swojej tożsamości narodowej. Patrz zakładka: „Ukrainizacja przestrzeni publicznej”.

  4. Konsekwentne przemilczanie przez władze RP rzezi wołyńskiej, dokonanej przez organizacje ukraińskich nacjonalistów (OUN) i ukraińską armię powstańczą (UPA) na obywatelach II RP w latach 1939-47, w tym brak wymagań wobec władzy ukraińskiej przeprowadzenia badań ekshumacyjnych - gdy stabilną przyszłość można zbudować tylko i wyłącznie na prawdzie. Poczucie niesprawiedliwości u Polaków znających historię naszej ojczyzny jest jak najbadziej zrozumiałe i słuszne. Patrz zakładka: „Wołyń - pamiętamy, za poprawność prawdy nie oddamy!

  5. Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje, przedstawiające Ukraińców w negatywnym świetle i należy spodziewać się, że takich wiadomości będzie coraz więcej.

Apelujemy o nieuleganie tym narracjom!

 

To jest celowe wywoływanie konfliktu wewnętrznego, podczas gdy Ukraińcy już zostali tu sprowadzeni.

Przykład: fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/52-letnia-matka-zastepcza-miala-sprzedawac-dzieci-pedofilom,1122822.html

To wszystko daje obraz kierowania się przez władze Rzeczypospolitej Polskiej niepolską racją stanu i niepolskim interesem narodowym. Włodarze państwa powinni troszczyć się, dbać o dobro Polaków i o pokój w naszym wspólnym domu. Tymczasem fakty wskazują na to, że rząd warszawski działa przeciwko nam.


Co my, Polacy, możemy w tej sytuacji zrobić? Musimy radzić sobie sami, takimi zasobami, jakimi dysponujemy.
A co to za zasoby? - Mamy nasze serca i sumienia, mamy naszą wolną wolę i świadomość.


Co do zasady, jako społeczeństwo, nie posiadamy bezpośrednich środków do ustanawiania sprawiedliwego prawa, ani do prowadzenia polityki w naszym interesie na arenie międzynarodowej. Zatem tylko wymienionymi powyżej narzędziami - sumieniami i świadomością - możemy wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. I należy podkreślić:
Polacy już to zrobili. Pomimo wszelkich działań rządu warszawskiego „podprogowo”, przebiegle, nie wprost, ale w sposób zawoalowany prowokujących do nienawiści, do konfliktu etnicznego - Polacy wykazali się nadzwyczajną mądrością i życzliwością dla drugiego człowieka. Okazali się mądrzejsi od władzy polskiej.


To Państwa postawa ocaliła nas od nienawiści, od przemocy i konfliktów wewnętrznych - Państwa naturalna mądrość i wrażliwość. Za co z całego serca, głośno Państwu

Dziękujemy!

Wypowiedź Grzegorza Brauna z 2015 r.

Miejsce to jest centrum informacji o wciąganiu państwa polskiego w nie naszą wojnę oraz o ukrainizacji Polski. Tworzone jest dla Państwa i z Państwem. Prosimy o nadsyłanie materiałów, które powinny się tu znaleźć na adres: sup@konfederacjakoronypolskiej.pl. W szczególności prosimy o nadsyłanie informacji o przypadkach nierównego traktowania Polaków względem ludności przybyłej z Ukrainy oraz o bieżącą weryfikację poniższych list.

 

LISTA INSTYTUCJI
Wkrótce.

PRZEPISY PRAWA
Wkrótce.